Gollegiella - nordisk samisk språkpris

Den nordisk samiske språkprisen Gollegiella deles ut annet hvert år til noen som har gjort en verdifull innsats for å fremme samisk språk.    

Prisen er på 15 000 euro og deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats til fremme av samisk språk. Prisen deles ut annet hvert år til en vinner i Finland, Sverige, Russland og/eller Norge. Prisen ble første gang delt ut i 2004.  

Gollegiella nordisk samisk språkpris er blitt innstiftet av sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland og ministrene med ansvar for samiske spørsmål i disse landene.  

Gollegiella vedtekter (PDF, 242 kB)
Gollegiella retningslinjer (PDF, 25 kB)

Tidligere prismottakere: 

2022
Gollegiella 2022 ble tildelt professor emeritus Ole Henrik Magga. Han har gjennom hele sitt liv gjort fremragende innsats for å fremme, utvikle og bevare de samiske språkene. Gjennom sitt livsverk har han vist samene og omverdenen at samisk er et betydningsfullt og levende språk.

2020
Språkprisen for 2020 ble delt mellom Ellen Pautamo for sitt arbeid med å utvikle samisk fjernundervisning og Jonar Thomasson for sitt arbeid med å samle inn og formidle sørsamisk språk og fortellinger.

2018
Språkprisen for 2018 ble delt mellom Karin Tuolja fra Jokkmokk i Sverige for sitt arbeid for lulesamisk språk og Jekatarina Mechkina fra Murmansk i Russland for sitt arbeid for kildinsamisk språk.

2016
Språkprisen for 2016 ble delt mellom fire personer. Máret Steinfjell og Inga Márja Steinfjell fikk prisen blant annet for det sørsamiske talkshowet Steinfjell & Steinfjell. Kirsi Paltto og Jan Skoglund Paltto fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å fremme de samiske språkene nord-, lule-, og sørsamisk.

2014
Språkprisen ble tildelt tre personer i 2014. Samisklærer og forsker Mikael Svonni, forfatter Kerttu Vuolab og lærer i østsamisk, Seija Sivertsen delte språkprisen i 2014.

2012
Språkprisen for 2012 ble delt mellom Divvun og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø for arbeidet med å lage teknologiske verktøy for samisk språk, og Aleksandra Andrejevna Antonova og Nina Jeliseevna Afanasjeva for sin innsats for det kildinsamiske språket.

2010
To samiske kvinner, Máret Sárá og Lajla Mattsson Magga, delte språkprisen i 2010. Sárá har som lærer, journalist og forfatter arbeidet for å utvikle det nordsamiske språket, og har gitt ut flere lærebøker, rim- og reglebøker for barn og bøker med samiske ordtak. Mattsson Magga har arbeidet for å bevare og utvikle det sørsamiske språket. Hun har også undervist i sørsamisk, utviklet sørsamiske ordbøker og gitt ut både skjønnlitteratur og faglige bøker. I tillegg har hun oversatt og samlet inn språkmateriale.

2008
Vinnere i 2008 var organisasjonen Sami Siida i Utsjoki, Finland og språkarbeideren Henrik Barruk fra Storuman, Sverige. Sami Siida har siden 1970-tallet arbeidet for å styrke det samiske språkets stilling i Utsjoki kommune. Henrik Barruk har i mange år arbeidet med å dokumentere og revitalisere umesamisk.

2006
Harald Gaski og Jouni Moshnikoff fikk språkprisen i 2006. Jouni Moshnikoff ble hedret for et stort og langvarig engasjement for å fremme skoltesamisk/østsamisk, særlig med å utarbeide lærebøker og læremidler. Harald Gaski kan vise til omfattende språkutviklingsarbeid og har gjennom sin forskning bidratt til å høyne statusen på samiskspråklig litteratur.

2004
Ella Holm Bull og Anarâkielâ servi (Foreningen for enaresamisk) var de første vinnerne av den samiske språkprisen Gollegiella. Ella Holm Bull (1929-2006) arbeidet hele livet med å fremme bruken av sørsamisk som et muntlig og skriftlig språk. Anarâkielâ servi har gjort et betydningsfullt revitaliseringsarbeid for å fremme enaresamisk språk.