Språkløftprisen

Sametinget vil gi oppmerksomhet til noen som på en god måte bruker og synliggjør samisk(-e) språk i sin daglige drift.

Første gang prisen ble delt ut var i 2019. Sametingets språkløftpris blir delt ut årlig til en person/gruppe/virksomhet/organisasjon som på en god måte bruker og synliggjør samisk(-e) språk i sin daglige drift. Prisen deles ikke ut de årene språkmotiveringsprisen deles ut, det vil si hvert fjerde år.

Prisen består av kr. 30.000, og et kunstdiplom.

Offentligheten får muligheten til å foreslå vinnere til prisen med en kort begrunnelse hvorfor vedkommende fortjener prisen. Prisen kan ikke deles ut til sametingsrådets medlemmer eller Sametingets administrasjon. Det er sametingsrådet som bestemmer hvem prisen skal gå til og prisen blir delt ut i forbindelse med Samisk språkuke.

Forslag sendes til denne epost-adressen: samediggi@samediggi.no

Tidligere vinnere

2023:

Vinner av Sametingets språkløftpris 2023 er Emil Karlsen i Storfjord, som får prisen for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom. 

2022:

Vinner av Sametingets språkløftpris 2022 er Lemet-Jon Aage, Aage Agnar Solbakk, i Tana. Han har i mange år arbeidet med samisk språk både gjennom å formidle tradisjonell kunnskap og ved å publisere fagbøker. 

2020: 

Samisk språkløftepris for 2020 gikk til Lemet Máhtte Eira Sara for hans oversettelse av dataspillet Minecraft fra engelsk til nordsamisk. 

2019: 

Den samiske snapchat-kontoen Snaepmie vant språkløfteprisen da den for første gang ble delt ut i 2019. Initiativtaker Ánne Márjá Guttorm Graven tok imot prisen.