Språkteknologi

Språkteknologi

Sametingsrådet samarbeider med ulike forsknings- og utviklingsaktører for å styrke det språkteknologiske tilbudet innen alle de samiske språkene.

De samiske språkene trenger språkbrukere, og aktive språkbrukere behøver moderne hjelpemidler for data, nett og mobile enheter.

Divvun-prosjektet og talesyntese for nordsamisk språk er begge viktige språkprosjekter som i sin tid ble etablert i Sametingets regi, men som nå er overført til UiT Norges Arktiske Universitet. Sametinget samarbeider om allerede eksisterende og nye prosjekter for å øke antallet og kvaliteten av teknologiske språkverktøy.

Digitale språkverktøy

Både Giellatekno og Divvun har mange nyttige språkverktøy for de samiske språkene.

Du finner både nyttige språkverktøy for de samiske språkene og samiske nettordbøker.

Her finner du samiske tastaturer og tegnsett:

Tastaturer for mobiltelefoner

Tastaturer for datamaskiner

Samiske rettskrivningsverktøy:

På Divvun sine sider finner du samiske rettskrivningsverktøy, til forskjellige skriveprogrammer og operativsystemer.

Eierskapsavtale 

Sametingets direktør Rune Fjellheim og direktør i UiT Norges arktiske universitet Jørgen Fossland signerte 12. desember 2019 en eierskapsavtale og opphavsrett for samisk språkteknologi mellom Sametinget og UiT Norges arktiske universitet .

– På vegne av Sametinget og det samiske folk er jeg glad for at denne avtalen nå er på plass. Den sikrer at det samiske folk fremdeles har eierskap til kildekoden etter at UiT Norges arktiske universitet overtok arbeidet med samisk språkteknologi i 2011. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd innenfor feltet fra Sametinget startet arbeidet tidlig på 2000-tallet, tross lite ressurser og mye nybrottsarbeid. Fortsatt gjenstår mye arbeid for at også de samiske språkene skal ha fullverdige språkteknologiske løsninger. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid, sa Sametingets direktør Rune Fjellheim i forbindelse med signeringen.

Les eierskapsavtalen mellom UiT Norges arktiske universitet og Sametinget (PDF, 2 MB)