Tilskudd til samisk kulturminnevern

Det vil være mulig å søke på ordningen fra og med 03.01.23.

Sametinget ønsker å bidra til at samiske kulturminner synliggjøres, istandsettes og formidles som en ressurs for de samiske samfunnene og for allmennheten.

Søknadsfrist: 15.02.23 kl. 15.00.

Vi oppfordrer søkere til å være ute i god tid før fristen.  Det vil ikke vil være mulig å sende inn søknad etter fristen.

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk kulturminnevern

Mål for tilskuddsordningen:

  • Samiske kulturminner med tilhørende tradisjoner synliggjøres gjennom dokumentasjon, formidling og istandsetting.

Hva kan man få tilskudd til:

For bygningsvern og fartøyvern:

  • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og - båter.
  • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres.
  • Formidling av samisk bygnings- og båtarv.
  • Praktisk formidling i samisk tradisjonshandverk.

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer: 

  • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres
  • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø- og land.

For skjøtsel og tilrettelegging:

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer.
  • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer. 

Hvor mye kan man få:

Inntil 300 000,- 

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for kulturminnevern – Søkerbasert ordning 2023 (PDF, 49 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk kulturminnevern

Har du spørsmål?

Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 73
Mobil 91 80 29 60
Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 84
Mobil 90 69 19 62
Ingvild Larsen
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 77
Mobil 90 75 81 22
Elin Rose Myrvoll
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 47 40 20