Duodji: Markedstilpasning

Duodji: Markedstilpasning

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Duodjibedriftenes profesjonalitet og inntjening økes.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Rekruttering og salgsfremmende tiltak.

Hvem kan få tilskudd:

 • Sámiid Duodji.
 • Duojáriid Ealáhussearvi.
 • Ved fellesprosjekter andre aktører innen duodjinæringen.

Så mye kan du få i støtte:

 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 80 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som overskrider et kostnadsoverslag på kr 8 000 000.
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente kostnader. Egen lønn og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.
 • Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag til markedstilpasning. Øvre grense på tilskudd fastsettes til inntil kr 300 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for markedstilpasning - næringsavtale duodji 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Har du spørsmål?

Vivi Pedersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 13