Tilskudd til utvikling av læremidler

Prioriteringer i 2024

NB! Det må tas forbehold i at det kan komme nødvendige endringer av prioriteringer for 2024.

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som andrespråk samisk 2, 9. og 10. trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 1.-4. trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk vg1-vg3
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 8.-10. trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring

Læremidler nordsamisk:

 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring.
 • Samisk musikk og scene

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:

 • Lettleste bøker for ulike nivå og fagområder, fra 5. trinn og oppover
 • Konkretiseringsmateriell for særskilte tilrettelagte digitale læremidler innebærer dette tilrettelegging utover allerede eksisterende krav om universell utforming.

For særskilte tilrettelagte digitale læremidler innebærer dette tilrettelegging utover allerede eksisterende krav om universell utforming.

Læremidler i samisk for elever med tegnspråk:

 • Samisk 1 eller samisk 2 for elever med tegnspråk, 1.-4. trinn

Prosjekter utenfor de prioriterte fagområder blir vurdert ut ifra begrunnet og dokumentert behov. Det presiseres at selv om Sametinget har prioritert læremidler i ett fag for flere trinn/nivå, kan det fremmes søknad for deler av det prioriterte faget. Det er viktig at det gjøres en grundig vurdering av prosjektets omfang i forhold til prosjektets menneskelige ressurser, og hvor stort omfang som er praktisk gjennomførbar innenfor tidsrammen på inntil 3 år.

Sametinget vil i fremtidige prioriteringer være åpen for utvikling av læremidler, på to eller flere språk parallelt. På den måten sikrer vi samtidigutgivelser på tre samiske språk samt ivaretakelse av det allsamiske perspektivet i læremiddelet. Ett slikt prosjekt må begrenses til å gjelde ett trinn eller ett tema, for å unngå at omfanget blir for stort.

Søknadsfrist

 • 02.05.2024 kl. 16.00.

Li gus dujna gatjálvisá?

Per Thomas Aira Balto
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
Epost
Telefon +47 78 47 40 96
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
Berit Sara Sara Buljo
Rådgiver grunnopplæring
Epost
Telefon +47 78 48 42 26