Tilskudd - Automatisk freda samiske kulturminner

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Søknadsfrist: 1. november 2023.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Tilskuddet gjelder for 2024.

Li gus dujna gatjálvisá?

Kjartan Gran
Seniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon +47 78 48 42 84
Lars Børge Myklevold
Seniorrådgiver kulturminner
Epost
Telefon +47 78 48 42 73