Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Søknadsfrist: 1. november 2022.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Tilskuddet gjelder for 2023.

Li gus dujna gatjálvisá?

Kjartan Gran
Seniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon 78 48 42 84
Mobil 90 69 19 62
Lars Børge Myklevold
Seniorrådgiver kulturminner
Epost
Telefon 78 48 42 73
Mobil 91 80 29 60