Tilskudd til samisk kulturminnevern

Tilskudd til samisk kulturminnevern

Sametinget ønsker å bidra til at samiske kulturminner synliggjøres, istandsettes og formidles som en ressurs for de samiske samfunnene og for allmennheten.

knadsfrist: 15.02.22.

OBS! Søknadsportal og regelverk for tilskuddet blir gjort kjent  i desember 2021.

Hva kan man få tilskudd til:

For bygningsvern og fartøyvern:

  • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og båter.
  • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres.
  • Formidling av samisk bygnings- og båtarv.

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer: 

  • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres.
  • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø- og land

For skjøtsel og tilrettelegging:

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer.
  • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer. 

Hvor mye kan man få:

Inntil 300 000,- 

Li gus dujna gatjálvisá?

Lars Børge Myklevold
Seniorrådgiver kulturminner
Epost
Telefon 78 48 42 73
Mobil 918 02 960
Kjartan Gran
Seniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon 78 48 42 84
Mobil 906 91 962
Ingvild Larsen
Rådgiver kulturminner
Epost
Telefon 78 48 42 77
Mobil 907 58 122
Elin Rose Myrvoll
Fagleder bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon 78 47 40 20
Mobil 950 62 570