Raporta «Stå opp mot hatprat!»

Unge funksjonshemmede lea 2020:s almmuhan raportta «Stå opp mot hatprat!» mii fokusere givssideami ja vaššiságaid skuvllas.

Raporta lea oassi guoktejahkásaš prošeavttas maid Mánáid-, nuoraid- ja bearašdirektoráhtta lea ruhtadan. Prošeavtta mihttu lea lasihit dieđu ja dihtomielalašvuođa vaššiságaid ja givssideami birra olbmuid vuostá skuvllas geain leat doaibmanhehttejumit ja kronalaš buozanvuođat.

Unge funksjonshemmede raporta vaššiságaid ja givssideami birra skuvllas