Ådåsa

Sametingsrådet deler ut 13 duodjistipend á kr. 10 000,- til elever på videregående nivå.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener at Kautokeino kommune har tatt et viktig initiativ for å støtte reindrifta når de vil åpne den vinterstengte veien til Biedjovaggi. Sametingsrådet bidrar økonomisk til tiltaket.

Sametinget har gitt NTNU støtte på 30 000 kroner for å arrangere sørsamisk språkkurs for ansatte og studenter.

Sámedigge dálla gæhttjal moattev doajmmajbiedjamav baktu hieredit korona njoammoma (covid-19) barggij gaskan ja nasjonálla oassálasstá bargon hieredittjat njoammoma ja unnedittjat dætto varresvuodadievnastusájda.