1,5 millioner kroner til samisk barne- og ungdomsidrett

1,5 millioner kroner til samisk barne- og ungdomsidrett

Sametingsrådet har nå bevilget årets spillemidler og samiske barn og unge prioriteres. De særegne samiske idrettsaktiviteter som er en del av tradisjonell samisk kultur skal styrkes, og målet er å gi økt omfang av idrettsglede og fysisk aktivitet for barn og unge i alderen 6 til 16 år. 

Ved fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping AS til idrettsformål i 2021 har regjeringen avsatt 1,5 millioner kroner til samisk idrett. Tilskuddet ble overført til Sametinget som er ansvarlig for den videre fordeling av midlene. Tilskuddet er øremerket og skal primært benyttes til aktiviteter rettet mot barn og unge. Klikk for stort bildeHenrik Olsen Sámediggi  

Sametingsrådet har vedtatt å tildele hele det avsatte beløpet til Sámiid valáštállanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL-N) som er en samisk idretts paraplyorganisasjon. SVL-N har tre underliggende særforbund, og de organiserer også samisk idrettsdeltakelse i Arctic Winter Games (AWG)

– Sametinget er opptatt av at vi har arenaer der samisk tilhørighet, samisk bakgrunn og samisk språk og kultur inngår på en grunnleggende og naturlig måte. Det er spesielt viktig at samiske barn og unge gjennom deltakelse i idrettslige aktiviteter kan bygge og styrke sin samiske identitet, i tillegg til å være del av idrett som en sunn aktivitet, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

SVL-N organiserer og legger gjennom sine særforbund til rette for et bredt spekter av idrettsaktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– SVL-N gjør en viktig og verdifull jobb til glede for samiske idrettsutøvere og idrettsinteresserte, og for det samiske samfunnet, sier Olsen.

Samisk idrett ble for første gang tilgodesett med spillemidler i år 2005 og de er hvert år overført til Sametinget, som igjen er ansvarlig for den videre fordelingen av midlene i tråd med målsettingen for tilskuddet.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), mob. +47 907 75 219, eller e-post: henrik.olsen@samediggi.no