2. gangs utlysning - HR - rådgiver

2. gangs utlysning - HR - rådgiver

Sametinget har en ledig fast stilling som saksbehandler i personalseksjonen. Seksjonen har 6 medarbeidere inkludert fagleder og hører under administrasjonsavdelingen. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 12. desember 2021.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Personalseksjonen har ansvar for utviklingsprosesser innen strategisk HR, hvor rekruttering, kompetanseutvikling, HMS og personal- og lønnspolitikk står sentralt. Videre driver seksjonen den løpende personalforvaltningen og forvalter tilhørende lov- og avtaleverk.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Lede rekrutteringsprosesser
 • Strategisk HR-arbeid innen kompetanse- og ressursplanlegging
 • Utarbeide analyser for å underbygge strategiske beslutninger
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse
 • Andre HR-relaterte oppgaver
 • Saksbehandling og andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde (HR og personalledelse, organisasjonspsykologi m.m.). Kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende, og med minimum 5 års relevant arbeidserfaring kan komme i betraktning.

Kandidater som behersker samisk, vil bli foretrukket.
Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen ett år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Videre vektlegges:

 • Kunnskaper om samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Serviceinnstilling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

12. desember 2021