2 millioner til norsk barnehager som lærer samiske barn samisk språk

Sametinget gir tilskudd til norsk barnehager som lærer samiske barn samisk språk. Sametingsrådet har i 2023 bevilget 2 097 727 kroner i tilskudd til 21 norsk barnehager over ordningen Tilskudd til samisk språkopplæring.

Mikkel Eskil Mikkelsen Vaino Rensberg, Sámediggi

-Totalt er det 143 barn som får tilbud om samisk språkopplæring i norske barnehagen i Norge. 124 av disse er nordsamiske barn og 19 sørsamiske barn. Fra 2019 (110 barn) til 2023 (143 barn) ser vi en økning i antall barn som får samisk språkopplæring, forteller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen Mikkelsen (NSR).

I år er det en del nye barnehager som har søkt om støtte til samisk språkopplæring.  Dette er blant annet Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage i Lyngen kommune, Husøy barnehage i Senja kommune, Storfjord Naturbarnehage AS i Storfjord kommune, Romslia barnehage i Trondheim kommune, Voll barnehage i Rennebu kommune og 2 barnehager i Lillehammer kommune; Birkebeineren friluftsbarnehage og Stiftelsen Steinrøysa barnehage.

-Vi håper selvfølgelig at flere norsk barnehager tilbyr samisk språkopplæring til samiske barn i årene som kommer, og jeg ser veldig positivt på den økende utviklingen de siste årene, avslutter Mikkelsen.

Oversikt over barnehager som har fått støtte over ordningen Tilskudd til samisk språkopplæring:
Kommune Barnehage Tildelt kroner
Engerdal Drevsjø barnehage 130 000
Oslo Dr.Brandts barnehage AS 65 000
Lillehammer Stiftelsen Steinrøysa barnehage 65 000
Birkebeineren friluftsbarnehage 118 182
Rennebu Voll barnehage 65 000
Trondheim Lekeplassen familie barnehage 130 000
  Romslia barnehage 130 000
Stjørdal   Medbroen Gårdsbarnehage 130 000
Læringsverkstedet Tønsåsen naturbarnehage 130 000
Harstad Utsikten barnehage 130 000
Ervik barnehage 65 000
Hagebyen barnehage 65 000
Froskedammen barnehage 65 000
Storfjord Furuslottet barnehage 65 000
Storfjord Naturbarnehage AS 65 000
Senja Husøy barnehage 65 000
Lyngen Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage 29 545
Kåfjord Olderdalen barnehage 130 000
Tana Boftsa barnehage 65 000
  Tanabru barnehage 325 000
Alta Saga barnehage 65 000
Til sammen 21 barnehager Kr. 2 097 727