Airport Cafe AS bevilges 470 000 kroner

Airport Cafe AS bevilges 470 000 kroner

Sametingsrådet har bevilget 470 000 kroner i støtte til Airport Cafe AS til utvidelse av kjøkken og serveringslokale i Lakselv.

Tilskuddet gjelder serveringsstedet Marthes Bistro, som ligger midt i sentrum av Lakselv nært hovedveien. Serveringsstedet har behov for å utvide kjøkken og selve serveringslokalet, også med tanke på behovet for å ivareta kundene med tanke på dagens smittesituasjon.

I Sametingets budsjett 2020 er det over posten til variert næringsliv satt av over 6 millioner til variert næringsliv. Tilskuddet er bevilget over ordningen for søkerbaserte tilskudd hvor det er satt av kr 3,6 millioner blant annet til ulike prosjekt som bidrar til bedriftsutvikling.

– Sametingsrådet støtter opp om næringsutvikling i Porsanger kommune. Fokus på lokalmat og lokale råvarer er et sentralt innsatsområde for våre virkemidler, sier Silje K. Muotka (NSR) som mener slike tilbud er viktig for å ivareta matkultur og å løfte lokalmat og tradisjonsmat i seg selv.

– Vi mener også at dette tiltaket vil være med å styrke totaltilbudet når det gjelder matservering i Lakselv, sier Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no