– Alvorlig om skrantesjuke påvises

– Alvorlig om skrantesjuke påvises

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret over meldingen fra Mattilsynet om at en tamreinbukk i Byrkije/Børgefjell har testet positivt på skrantesjuke på innledende prøver. – Dette er alvorlig, og vi prioriterer oppfølgingen høyt, sier Muotka.

Silje Karine Muotka Árvu/Sámediggi En tamreinbukk som ble slaktet 9. september i Byrkije/Børgefjell, som ligger i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag, har testet positivt på skrantesjuke (CWD) på innledende prøver. De foreløpige prøvesvarene gir en indikasjon på smitte, og flere analyser må til. Et endelig prøvesvar er ventet i helgen. Det uttaler Mattilsynet i en pressemelding.

Skrantesjuke (CWD) er dødelig for hjortedyr, og er tidligere påvist hos villrein på Nordfjella og Hardangervidda.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at det er avgjørende å stoppe sykdomsutbredelse, om det i de endelige prøvesvarene påvises skrantesjuke.

– Dersom det blir påvist at rein er smittet av skrantesjuke, så må myndighetene sammen med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og berørte reineierne øyeblikkelig sette i gang med å kartlegge omfanget og tiltak for å stoppe smitten, sier Muotka.

Sametingspresidenten ber også om at reineiere får informasjon og gode faglige råd om hvordan denne situasjonen skal håndteres.

– Det er viktig at informasjon prioriteres høyt, spesielt til de berørte reineierne, men også reindrifta ellers også.

Sametingspresident Silje Karine Muotka har også informert den svenske sametingspresidenten Håkan Jonsson om mulig skrantesyke på reinsdyr i Byrkije/Børgefjell, som ligger tett inntil svenskegrensen.

Mattilsynets pressemelding om mistanke om skrantesjuke på tamrein i Børgefjell