Ansvarsområdene til sametingsrådet

Ansvarsområdene til sametingsrådet

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) har i dag fordelt ansvarsområdene til sametingsrådet.

– I Beaiveálgu-rådet vil jeg i tillegg til de vanlige saksområdene for presidenten, ha ansvar for regional- og byutvikling, fiskeri, kreative næringer og utmarksnæringer. Dette er saksområder som er svært relevant for vårt arbeid med tilflytting til samiske bygder, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

– Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) skal jobbe med budsjett. Han skal også jobbe med arbeidet mot samehets, som er et nytt ansvarsområde i sametingsrådet. Vi ser at det er behov for innsats på området, noe vi ser i sammenheng med sannhets- og forsoningsarbeidet, sier Muotka.

– Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) får saksansvar for kultur, klima, miljø og areal. Maja har gode kunnskap om arealsaker og skal også arbeide med kulturfeltet, som er et stort politikkområde på Sametinget, sier Muotka.

– Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) beholder i hovedsak sine saksområder som han hadde under tidligere sametingsråd, men han får i tillegg ansvar for jordbruk, reindrift, FeFo og kirkesaker, sier Muotka.

– Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har gjort et svært godt arbeid innen språk og opplæring de siste årene, og den jobben skal han videreføre. Oppfølgningen av Hjertespråket og ny opplæringslov er to store og viktige saker fremover, avslutter Muotka.

Ansvarsområder for Beaiveálgu-rådet:

Sametingspresident Silje Karine Muotka

 • Rettigheter
 • Grensenedbygging og allsamisk og internasjonalt arbeid
 • Tilflytting, regionalutvikling og byavtaler
 • Kreative næringer, reiseliv og variert næringsliv
 • Fiskeri, laks og kombinasjons- og utmarksnæringer

Sametingsråd Runar Myrnes Balto

 • Budsjett, årsmelding og regnskap
 • Samehets, sannhet og forsoning
 • Helse og sosial
 • Likestilling og mangfold
 • Statistikk
 • Digitalisering

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

 • Språk
 • Oppvekst, utdanning og forskning
 • Ungdomspolitikk

Sametingsråd Maja Kristine Jåma

 • Kultur
 • Klima, miljø og energi
 • Areal
 • Medier

Sametingsråd Hans Ole Eira

 • Kulturminner og bygningsvern
 • Tradisjonell kunnskap
 • Duodji
 • Eldrepolitikk
 • Reindrift og jordbruk
 • Rovvilt
 • Finnmarkseiendommen
 • Kirke og livssyn

Kontaktpersoner:

sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576
sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), tlf. 977 73 778
sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. 917 42 161
sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), tlf. 472 42 366
sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), tlf. 918 61 471