Åpen høring om "Samiske rettigheter i ny opplæringslov"

Åpen høring om "Samiske rettigheter i ny opplæringslov"

I tilknytning til behandling av saken om samiske rettigheter i ny opplæringslov, inviterer Sametingets oppvekst-, omsorg-, og utdanningskomite til åpen høring i saken.

Høringen finner sted digitalt den 23. februar fra kl. 15.00 på Teams. Høringen er åpen for alle, både foreninger og enkeltpersoner, og komiteen er spesielt interessert i å høre erfaringer med opplæringsloven fra samiske foreldre og elever.

Saksdokumentene finner du her: Samiske rettigheter i ny opplæringslov

Komitéen behandler saken uke 8 og saken behandles i plenum uke 10.

Interesserte som ønsker taletid på høringsmøte eller bare delta på møtet bes kontakte Sametingets administrasjon, e-post: maret.henriksen@samediggi.no, innen 21.februar. kl. 23.59.

Komiteen tar også imot skriftlige innspill. Innspill sendes til Sametingets administrasjon samme epost.