Arkivfaglig førstekonsulent/rådgiver

Vi har ledig en spennende stilling i seksjon for dokumentasjon og parlamentsforvaltning i Sametingets administrasjon, og ser etter en engasjert medarbeider – er det deg? 

Søknadsfrist: 23.04.2024.

Hos oss får du jobbe i en seksjon som arbeider tett på det samiske demokratiet, og er med på å utvikle Sametinget som et urfolksparlament. Seksjon for dokumentasjon og parlamentsforvaltning består av 9 medarbeidere og er en del av Sametingets politiske sekretariat. Avdelingen består ellers av seksjon for politisk samordning og tilrettelegging. Dokumentasjons- og parlamentsforvaltningsseksjonen jobber i tråd med Sametingets mål. Du vil arbeide med interessante og meningsfylte oppgaver i en kompleks virksomhet som er under stadig utvikling. 

Sametinget har flere kontorsteder å velge mellom, og du kan jobbe ved et kontorsted som har ledig kapasitet. For tiden har vi ledige kontorplasser i Karasjok, Varangerbotn, Kautokeino, Manndalen, Evenskjer, Drag, Hattfjelldal og Tromsø. 

Arbeidsoppgaver 

Som dokument- og arkivansvarlig vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

  • Være med på å identifisere forbedringsområder og være en aktiv bidragsyter inn i et kontinuerlig utviklingsarbeid slik at ny teknologi kan tas i bruk
  • Utredning og rådgivning innenfor saksfeltet dokumentforvaltning
  • Kvalitetssikring/internkontroll av Sametingets journal
  • Yte brukerstøtte og aktivt veilede saksbehandlere i rutiner og bruken av våre systemer
  • Daglig drift av dokumentforvaltning i Sametinget, herunder registrering av post og fordeling av post fra ulike kilder
  • Andre oppgaver innenfor seksjonens fagfelt 

Din arbeidshverdag vil formes etter behov og dine kvalifikasjoner. Det må påregnes at stillingens og seksjonens arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil endres i tråd med Sametingets behov.  

Les mer om stillingen og søk