Avdelingsdirektør - Avdeling for språk

Avdelingsdirektør - Avdeling for språk

Sametingets avdeling for språk har ledig fast stilling som avdelingsdirektør.

Søknadsfrist: 14. februar 2021.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Tiltredelse snarest.

Ansvarsområder

Avdeling for språk har ansvaret for Sametingets langvarige språksatsing eller språkløft. Hovedmålet i dette arbeidet er å få hele samfunnet med på å synliggjøre og fremme de samiske språk i både privat og offentlig sektor. Avdelingen har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens ansvarsområder, samt forvalter virkemidler innenfor språksektoren, samarbeidsavtaler og andre tiltak.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner:

 • Seksjon for stedsnavn og språkrøkt
 • Seksjon for språkforvaltning og -politikk
 • Seksjon for terminologi

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør inngår du i administrasjonens lederteam og vil jobbe tett mot politisk ledelse.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver omfatter:

 • Ledelse av avdelingen og dens faglige virksomhet
 • Organisasjonsutvikling og personalansvar
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Strategiarbeid

Kvalifikasjoner

Du er en leder og veileder som evner å bygge en god organisasjonskultur, samt et sterkt og kompetent team. I din lederutøvelse er du åpen for tilbakemeldinger og evner å evaluere både deg selv og omgivelsene. Gjennom sterke ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon evner du å oppnå resultater i samhandling med andre.

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, eventuelt en kombinasjon av relevant bachelorgrad og erfaring
 • Relevant ledererfaring
 • Solid kunnskap om fagområdet
 • Strategisk kompetanse
 • Kjennskap til samiske samfunn
 • Kunnskap om politikk, prosjektledelse og beslutningsprosesser
 • Sterk digital kompetanse

Videre må du beherske samisk, ett skandinavisk språk og engelsk muntlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1060 Avdelingsdirektør.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 14. februar 2021.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Nærmere informasjon om Sametinget

Sametinget

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Parlamentsbygningen ligger i Karasjok.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. Kontorstedene er i Karasjok, Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa.

Søk stillingen

Søknadsfrist

14. februar 2021