Avlyser komitémøtene i mai

Sametinget arrangerer ikke komitémøter i mai.

Det er vedtatt på grunnlag av råd fra kommunelegen i Karasjok og Folkehelseinstituttet.

Sametingets plenumsledelse vedtar etter påske når og hvordan plenumsmøtet i juni skal arrangeres.

– Vi har noen muligheter som vi vurderer, sier plenumsleder Tom Sottinen.

Det er viktig for Sametinget å følge råd og vedtak som er gjort av Folkehelseinstituttet og regjeringen.