Både fornøyd og skuffet over NTP

Både fornøyd og skuffet over NTP

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er svært glad for at regjeringen i ny Nasjonal transportplan (NTP) prioriterer E45 i Kløfta i Alta kommune, men er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer å oppgradere Riksvei 92 mellom Kautokeino og Karasjok.

Klikk for stort bildeSilje Karine Muotka Kenneth Hætta Regjeringen har i dag lagt frem ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. I NTP legges de neste årenes transportpolitikk og byggeprosjekter frem.

Muotka er svært glad for at tunnel i E45 i Kløfta i Alta kommune er prioritert i NTP. Sametinget har i møter med samferdselsministeren løftet behovet for å utbedre denne veistrekningen av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og næringslivet.

– E45 er viktig for tilgangen til blant annet helsehjelp og flyplass for befolkningen i Masi og Kautokeino. For næringslivet er veien sentral for tilknytningen til markeder sørover, sier Muotka.

Hun er også glad for at den nye E6-traseen gjennom Sørfold i Nordland er med, samt at Hålogalandsveien Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt skal oppgraderes. Videre er det positivt at flere innseilinger skal utbedres, blant annet til Kjøllefjord og Vardø.

Samtidig konstaterer sametingsråden med skuffelse at regjeringen ikke prioriterer å oppgradere Riksvei 92 mellom Kautokeino og Karasjok.

– Riksvei 92 er hovedkorridor mellom øst og vest i Finnmark, og holder langt fra god nok veistandard, sier Muotka.

Gitt innspill til arbeidet med ny NTP

Sametingsråd Silje Karine Muotka har i møter med samferdselsministeren i august og november i fjor gitt innspill til arbeidet med ny NTP.

I møtene har sametingsrådet blant annet løftet behovet for tunnel gjennom E45 Kløfta i Alta kommune, oppgradering av Riksvei 92 Indre Finnmark, ny trasé E6 i Sørfold i Nordland, tunell gjennom E6 Kvænangsfjellet, flyplass i Kautokeino som kan ta imot ambulansefly og tiltak for å avverge reinpåkjørsler både på vei og bane. Sametingsrådet har også tatt opp behovet for utbedring av mobil- og internettdekningen i samiske områder.

Ser behov for å sikre samiske næringer og interesser

Muotka mener det er behov for å sikre at samiske næringer og interesser ikke blir skadelidende av samferdselsprosjekter.

– Samferdselsprosjekter kan komme i konflikt med samisk næringsvirksomhet og samiske interesser. Derfor er det viktig med grundige konsekvensvurderinger med legitimitet i det samiske samfunnet, samt tidlig involvering av samiske interesser, mener Muotka.

Kontaktinformasjon: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Les den nye transportplanen