Bekymret over få tilskuddssøknader fra de minste samiske språkene

Bekymret over få tilskuddssøknader fra de minste samiske språkene

Sametingets årsmelding viser at det er få søknader fra sør-, lule-, pite- og umesamiske språkområder til tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er bekymret over utviklingen og ønsker at flere skal søke.

– Vi kjenner ikke til grunnen til at det kommer så få søknader, men det kan være koronapandemien som er én grunn, sier Mikkelsen. Han tror at det også kan ha en sammenheng med at pite- og umesamisk språkseminar og sør- og lulesamisk opplæringskonferanse, som Sametinget skulle arrangere i fjor, ble avlyst på grunn av korona.

Klikk for stort bildeSametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Kenneth Hætta  – Det hadde vært arena for oss å møte sektoren, hvor vi blant annet hadde oppfordret disse aktørene til å søke midler, sier Mikkelsen.

Målet med tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket. Det er mulig å få tilskudd blant annet til å lage samiskspråklige applikasjoner og spill eller oversette slike til samisk, holde samiskkurs for voksne, samle inn eller formidle samiske stedsnavn, lage digitale ordbøker på samisk og til samiske språktiltak. Ny prioritering i år i denne tilskuddsordningen er samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier.

Det kan bli vanskelig å arrangere fysiske arrangementer i år på grunn av koronapandemien, men det er også mulig å søke tilskudd til nettarrangementer eller mindre arrangementer. Det viktigste er at samisk språk fremmes.

Sametingsråden mener at Sametinget må bli flinkere på å profilere mulighetene som ligger hos Sametinget.

– Derfor går vi blant annet ut nå og oppfordrer flere til å søke. Skulle det være usikkerhet og spørsmål, så ta gjerne kontakt med Sametinget. Vi står klare til å veilede. Målet er at aktører som tar kontakt skal lykkes i sitt arbeid, sier Mikkelsen.

I år er tre søknadsfrister i Tilskudd til samiske språkprosjekter, 1. mars, 15. mai og 1. september.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Oversikt over antall prosjekter som i fjor fikk tilskudd i tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter, og innenfor hvilke prioriteringer de fikk tilskudd: