Ber om innspill til hvordan rekrutteringen til samisk opplæring kan økes

Ber om innspill til hvordan rekrutteringen til samisk opplæring kan økes

Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som skal handle om rekruttering og kompetanse. 

Mangelen på kompetanse i samisk språk og kultur er noe vi må ta på alvor. Regjeringa og Sametinget har derfor bestemt at den neste stortingsmeldinga om samisk språk, kultur og samfunnsliv skal handle om rekruttering og kompetanse. Her vil regjeringa se nærmere på barnehager, grunnopplæringa og høyere utdanning.

Les pressemelding fra Regjeringa: Rekruttering av fleire samisklærarar på dagsordenen i neste stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Sametinget ønsker at flere fra de samiske områdene sender innspill, fordi det er viktig å få inn gode konstruktive forslag om hvordan samisk rekruttering skal økes og styrkes. Du kan sende innspill på vegne av deg selv, en organisasjon eller en skole.

Stortingsmeldingen skal legges fram våren 2023. Frist for å komme med innspill er 15. desember i år.

Kommunal- og distriktsdepartementet har allerede gjennomført to innspillsmøter, i Kautokeino og Tromsø. 30. november skal det være et tredje innspillsmøte, i Levanger.

Send inn innspill om rekruttering av flere samisklærere på Regjeringens nettside