Berømmer Kautokeino kommunes avgjørelse om veiåpning

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener at Kautokeino kommune har tatt et viktig initiativ for å støtte reindrifta når de vil åpne den vinterstengte veien til Biedjovággi. Sametingsrådet bidrar økonomisk til tiltaket.

Silje Karine Muotka Kenneth Hætta   – Sametingsrådet har fått mange innspill om å bidra til dette tiltaket, både internt i Sametinget og fra våre samarbeidspartnere. Det er et godt og riktig tiltak, som er viktig for reindrifta, sier sametingsråd Silje Karine Muotka,

Kautokeino kommune er den største reindriftskommunen i landet og sametingsrådet berømmer kommunen for initiativet. Sametinget bidrar med 30.000 til tiltaket som er kostnadsberegnet til cirka 45.000 kroner.

– Dette er et lite økonomisk tiltak, som kommer til ha stor praktisk betydning for reindriftsutøverne, da de kan frakte for til reinsdyrene ved hjelp av større biler. Det er betydeligere billigere enn å frakte med for eksempel snøskuter, som mange må gjøre i da. Vi er glade for å kunne bidra i en vanskelig situasjon, sier Muotka.

Beitekrise i reindrifta

Reindrifta opplever nå en av de verste krisene da de store snømengdene har gitt låste beiter. De fleste reineiere har allerede måttet fore reinene med kraftfor og høy i månedsvis.

– For å frakte foret til flokkene har enkelte måtte bruke både helikoptre og andre ukonvensjonelle kjøretøyer som for eksempel store beltekjøretøyer. Dette er selvsagt en stor ekstrakostnad til en allerede presset næring sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametingsrådet er glad for at Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund har fått til en avtale med forsvaret om bistand til reindrifta i frakt av for og tilsvarende.

For mer informasjon, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, tlf. 98487576