Bevilget 2,9 millioner kroner til språkprosjekter, også motorklubb og pitesamisk applikasjon får støtte

Bevilget 2,9 millioner kroner til språkprosjekter, også motorklubb og pitesamisk applikasjon får støtte

Sametingsrådet har før sommerferien bevilget tilskudd til språkprosjekter for nesten 2,9 millioner kroner. Denne gangen var den samlede søknadssummen på over 4,3 millioner kroner.

Klikk for stort bildeSametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Kenneth Hætta Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er fornøyd med at så mange søker om tilskudd til språkprosjekter, og han synes at det er bra at NA Technologies i Oslo har søkt om tilskudd til å utvikle applikasjonen New Amigos på pitesamisk. Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til prosjektet. Dette er et samarbeid mellom Duoddara Ráfe og Stormen sáme guovdásj/Stormen samiske senter.

– Med denne applikasjonen er det mulig å lære seg pitesamisk. I dag finnes det ikke noe særlig med språkopplæringsverktøy på pitesamisk, og dersom det skal være mulig å revitalisere språket så er det helt nødvendig at det finnes opplæringsverktøy, sier Mikkelsen. Det er bevilget 300 000 kr til dette prosjektet.

Motorklubb vil prioritere og synliggjøre samisk

Sametingsrådet har også prioritert å støtte NMK Hålogaland sitt språkprosjekt om å styrke og utvikle det samiske språket innen motorsport. NMK Hålogaland, i Evenes kommune, skriver i sin søknad at de har flere medlemmer som er samer, og at de derfor ønsker å styrke både den samiske kulturen og språket i klubben. Sametingsrådet har bevilget 40 000 kroner til dette språkprosjektet.

Mikkelsen synes at det er bra at det samiske språket prioriteres i motorsporten, både under trening, konkurranse og sosiale samlinger.

– Det at motorklubben ønsker å bruke det samiske språket flittigere, er en god sportsnyhet. Motorklubben vil i forbindelse med konkurranser trykke både program og løpsinvitasjoner på samisk, og også heise det samiske flagget. Under konkurranser skal det spilles samisk musikk og det skal være innslag av samiske musikere, og det er en god nyhet, sier Mikkelsen.

I vedtaket uttaler sametingsrådet at i kommuner der det samiske språket står svakt, er det viktig å både styrke og bevare språkgleden og motivasjonen.

Sametingsrådet har også bevilget tilskudd til følgende språkprosjekter:

 • Dittdesign.no som vil utvikle en applikasjon for barn. Applikasjonen heter “Mánná gii manahii iežas giela” og målet er å introdusere småbarn for nordsamiske bokstaver og setninger gjennom appen, 300 000 kr i støtte.
 • Sijti Jarnge, Hattfjelldal kommune - Saemien gïele-areenah Tjaalehraajroeh, prosjekt for å inspirere og rekruttere flere sørsamiske skribenter, 300 000 kr i støtte.
 • Skinny Bandit AS, Oslo, Oversettelse av applikasjonen “Veien hjem - ruoktot mátki” fra norsk til samisk, 300 000 kr i støtte
 • Kirsti Suongir, Tana, utvikle en setningsapp til hjelp for lettere å introdusere nordsamisk grammatikk til norskspråklige som ønsker å lære seg språket, 270 000 kr i støtte.
 • Røros kommune, Saemien gïele-areenah Skuvlen mænngan jïh gïeletjiehpie, 200 000 kr i støtte.
 • Stall Eivik, Hamarøy kommune, aktive språkkurs i lulesamisk for barn og unge, 150 000 kr i støtte
 • Målselv kommune, samiske kurs, 150 000 kr i støtte.
 • Bárus AS, Kautokeino, samle inn lokale stedsnavn langs Kautokeinoelva, 130 000 kr i støtte.
 • Alta ungdomsskole, ha mer fokus på samisk språk og kultur hos ungdommer i Alta, 76 100 kr i støtte.
 • Heatta consulting, Kautokeino slektsbok, 40 000 kr.
 • Sárgu AS, Tana, lage 30 samiske anmerte gifs som blir synlige i sosiale medier, 40 000 kr i støtte.
 • Kautokeino historielag, begreper i forbindelse med notfiske, 40 000 kr
 • Davvi Girji, Karasjok, Plakat elvebåt, 40 000 kr.
 • Audioland, Alta, Lek med joik, 40 000 kr.
 • Márkomeannu searvi, festspill for barn i Bodø, 40 000 kr
 • Mjøsan dajve saemien siebrie, Lom, synliggjøring av samisk språk under språkuka, 25 000 kr i støtte

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no