Bivdu – en sjøsamisk fiskeriorganisasjon får støtte

Bivdu – en sjøsamisk fiskeriorganisasjon får støtte

Sametinget har bevilget støtte til å bygge opp Bivdu som en samisk fiskeriorganisasjon. – Støtten er viktig for å sikre gode vilkår for fjordfiskerne i sjøsamiske områder, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget har bevilget kr 140 000 til oppbyggingsarbeidet. Sametinget har også en støtteordning for samiske næringsorganisasjoner, og vi bevilget kr 80 000 i driftsstøtte til organisasjonen.

Bivdu skal ivareta interessene og rettighetene til alle som bor i sjøsamiske områder og som bruker marine ressurser. Organisasjonen har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon som ivaretar samers og befolkningens rett til fiske. Silje Karine Muotka (NSR). 

– Jeg synes det er positivt at organisasjonen har klare mål og jeg er glad over at Sametinget kan støtte opp om Bivdu, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Bivdu skal ivareta interessene og rettighetene til alle som bor i sjøsamiske områder og som bruker marine ressurser. Organisasjonen har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon som ivaretar samers og befolkningens rett til fiske.

– Det er utrolig viktig at fiskerne prioriterer sine interesser i fiskeripolitikken og har mulighet til aktiv deltakelse i det politiske arbeidet. De beste aktørene til å gjør det er fiskerne sjøl, og det Bivdu nå gjør er at de tar ansvar for fjordfiskernes interesser, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.

For intervjuer, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf: 984 87 576