Bredt samarbeid om samisk etisk veiviser

Sametinget og Tromsø Kommune har gått sammen med handel- og reiselivsnæringen om å utvikle en etisk veiviser for kommersialisering av samisk kultur.

– For Tromsø er den samiske kulturen sentral for vår historie og identitet. Tromsø har vokst til å bli en stor reiselivsdestinasjon. I denne utviklingen har vi sett at samisk kultur har blitt stadig mer populær og etterspurt. Det er da viktig at samiske produkter og opplevelser utvikles på en måte som gjør at de er ekte og autentiske. Som storby og kommune i Nord-Norge, er det viktig for Tromsø å være med å ivareta samisk kultur og identitet på en god måte. Derfor er dette også med i kommunens reiselivsstrategi. Kommunen er stolt over dette samarbeidet og at vi kan bidra at det utvikles produkter og opplevelser basert på vår identitet og historie, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen.

Målet med den etiske veilederen er å fremme troverdig, autentisk og kunnskapsbasert kommersialisering av samisk kultur gjennom produkter, opplevelser og tjenester. Initiativet gjøres sammen med Visit Tromsø-region, Tromsø Sentrum AS og Næringsforeningen i Tromsøregionen, og har sin opprinnelse i Vahca, det historiske samarbeidsprosjektet mellom Sametinget og Tromsø Kommune. Her ble det avdekket et stort kunnskapsbehov for å møte etterspørselen etter samiske opplevelser, både fra tilreisende gjester og lokalbefolkning.

– Vahca betyr «nysnø» og vi skal sette gode spor andre kan følge, sier prosjektleder og designer Anna-Lisa Johannessen-Rhea.

Ønsket kunnskap

– Vahca er basert på Sametingets ønske om å bidra til at samer ikke skal oppleve at egen kultur og identitet blir glemt og fortrengt, eller eksotifisert og forenklet gjennom kommersialisering. Denne etiske veiviseren skal bidra til kunnskap, samtidig som den sammenfaller med FNs bærekraftsmål, sier Sametingsråd Silje K. Muotka.
Handel- og reiselivsnæringen har gitt tydelig tilbakemelding om at de ønsker økt kunnskap om salg av samisk kultur og ønsker initiativet velkommen.

– De som velger å besøke vår region, er som regel ikke førstegangsreisende. De er nysgjerrige og ivrige på å lære mer om vår bakgrunn og kulturen i regionen her. Den samiske kulturen og de opplevelsene som tilbys her, er en veldig viktig del av det kulturgjesten etterspør. En slik veiviser vil gi viktig kunnskap både til oss som formidler informasjon om samiske opplevelser, og til aktører som leverer samiske opplevelser til gjester. Dette er et veldig spennende initiativ, sier Lone Helle i Visit Tromsø.

– Vi i Tromsø Sentrum ønsker en etisk veiviser velkommen. Ved å stå samlet bak et slikt dokument viser vi at handels- og reiselivsnæringen i Tromsø tar dette på alvor og støtter initiativet. Vi ønsker at butikkene i sentrum skal formidle samisk kultur gjennom salg av produkter på en genuin måte, sier Shilan Ghadani i Tromsø Sentrum.

– Felles forståelse

– En felles forståelse for hvordan bedrifter kan formidle samisk kultur med kunnskap og respekt vil være en styrke for byen. Veilederen skal være en guide som er enkel å bruke for bedrifter innen reiseliv og handel, sier Emilie Isaksen i Næringsforeningen.

I dag er det mange butikker og reiselivsoperatører som fremmer samisk kultur gjennom ulike produkter, deriblant Andresens Vaabenforretning, Nerstranda, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø Gift and Souvernir shop og Tromsø Arctic Reindeer i Tønsvika.

– Det er viktig at en etisk veiviser kommer så vi kan levere ekte og autentiske opplevelser, sier Johan Isak Turi Oskal, Tromsø Arctic Reindeer.

– Å inkludere det samiske språket i våre skilt og i vår kommunikasjon fra tid til annen, er vårt bidrag til at samisk kultur normaliseres i bybildet, Marita Sørensen fra Nerstranda.

– Når vi velger samiske varer til butikken vår er det fordi vi vet at det er kvalitetsprodukter som fungerer godt på jakt og tur, sier Ørjan Lauknes hos Andresens Vaabenforretning.

Arbeidet med veiviseren er allerede godt i gang, og det forventes at den skal være klar i løpet av våren.

– Vi ser frem til det videre samarbeidet og å utvikle en veiviser som kan hjelpe til å øke kunnskapen om hvordan man bør behandle samisk kultur innen reiseliv og handel, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen.

Spørsmål rundt initiativet kan rettes til:

Sametinget
Kirsten Ravna Østby, seniorrådgiver samisk reiseliv, telefon: 410 00 821

Tromsø kommune
Stian Johansen, politisk rådgiver, telefon: 974 79 524

Visit Tromsø
Lone Helle, reiselivssjef, telefon: 482 55 788

Tromsø Sentrum
Shilan Ghadani, daglig leder, telefon: 932 59 638

Næringsforeningen i Tromsøregionen
Emilie Isaksen, rådgiver, telefon: 400 70 720

Prosjektleder Vahca
Anna-Lisa Johannessen-Rhea, telefon: 900 58 164