Bygningsvernets befaringssesong er i gang

Bygningsvernets befaringssesong er i gang

Til tross for betydelige mengder snø har Sametingets seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap allerede vært på årets første befaring. Turen gikk til Sør-Troms og Nordre Nordland.

På Borri besøkte vi Peder Krok-løa ved Skoddebergvannet. Det er den samme løa som fikk storfint besøk av kronprins Haakon i 2018. Til sommeren skal Sør-Troms Museum sørge for at løa får nytt torvtak.

Klikk for stort bildePeder Krok-løa, Borri Lars Børge Myklevold/Sámediggi

 

På Grov befarte vi denne flotte fjøsen som ble solgt fra Borri/Krokelv ved Skoddebergvatnet i 1907, og ført opp på Grov året etter. Den ble antakelig bygd midt på 1800-tallet av samisk eier og byggmester.

Klikk for stort bildeFjøs på Grov Lars Børge Myklevold/Sámediggi

 

Til slutt gikk turen til Mikkel-Olsa buret som for tiden befinner seg i et gammelt fabrikklokale i Bogen. På bildet under ser vi Frode Hansen ved Sør-Troms Museum i passiar med Tor-Gunnar Rantanen fra Ofoten bygningsvern om buret, som er fra midten av 1800-tallet. Stabburet settes i stand innendørs, og skal deretter tilbake på sin opprinnelige tomt i Grovfjord.

– Det er veldig nyttig å være ute i felten å se og undersøke bygningene vi jobber med til daglig som saksbehandlere, sier seniorrådgiver Lars Børge Myklevold og Kjartan Gran på Sametinget.

Klikk for stort bildeMikkel-Olsa buret, Ofoten Lars Børge Myklevold/Sámediggi