– En lettelse at det ikke er påvist skrantesjuke

– En lettelse at det ikke er påvist skrantesjuke

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) sier at det er en lettelse at endelige prøveresultater viste at det ikke er skrantesjuke hos tamreinbukken fra Byrkije/Børgefjell.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet var negative, og Mattilsynet avkrefter derfor skrantesjuke hos tamreinbukken fra Børgefjell. Innledende prøvesvar fra Veterinærinstituttet ga indikasjon på smitte. Det gjennomføres mange slike tester, og det ble skapt en bekymring med de innledende testene som var ubegrunnet.

– Det er viktig at det er gode systemer for dette, og det er også viktig at det ble avklart hundre prosent sikkert at det ikke var skrantesjuke likevel. Jeg er glad og takknemlig for dette, sier Muotka.

Sametingspresidenten understreker at det er et trygt system for å teste og at dette gjør at vi har gode oversikter.

– Reinkjøtt er av det sunneste kjøttet du kan spise. Det er derfor trygt og godt å velge reinkjøtt til middag.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), tlf. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no