Enstemmig Sameting ber om uavhengig granskning av Fosen-saken

Et enstemmig Sameting ber om at det settes i gang en uavhengig granskning av Fosen-saken, fra første saksbehandling til og med oppfølging av høyesterettsdommen.

Fosen-saken kom opp som en tilleggssak denne uka, under sak 2/23 Kunngjøring av nye saker. Flertallet ba da om at sametingsrådet fremmer egen sak hvor man ber om at staten setter igang en uavhengig granskning av Fosen-saken, og at saken tas opp til behandling dette plenum. Sametingets plenum behandlet Fosen-saken i dag, fredag 10. mars.

Sametinget mener det er viktig å bygge opp tilliten med staten, først og fremst overfor de berørte reindriftsutøverne på Fosen, men også overfor samene som folk. Det er av avgjørende betydning at det oppnås en løsning raskest mulig. 

Saksfremlegg til sak 17/23 Gransking av Fosen-saken