Etablerer støtteordning for kombinasjons- og utmarksnæringer

Etablerer støtteordning for kombinasjons- og utmarksnæringer

Sametingsrådet foreslår å opprette en egen støtteordning for kombinasjons- og utmarksnæring. I budsjettforslaget for 2022 foreslår de at det settes av 1,5 millioner til ordningen. 

– Utmarksprodukter er blant annet god, kortreist og bærekraftig mat. Det er delikatesser som vi vil at flere skal ha på sine matbord, sier sametingspresident Silje Karine Muotka. 

Derfor legger hun i sitt første budsjett som sametingspresident opp til at de som satser på utmarksbruk som næring enklere kan finne veien til økonomisk støtte. 

– Ressursene er store og potensialet enormt. Tenk på alle mulighetene med bær og innlandsfiske. Vi vil støtte de som med solide røtter i samisk tradisjon og kultur satser på å leve av utmarksnæringer. Det er fremtidsrettet og bærekraftig, sier Muotka.  

Den andre satsningen innenfor ordningen er kombinasjonsdrift for primærnæringene.

– For oss sjøsamer er fiskerbonden en stolt institusjon. I 2022 er mulighetene for næringstilpasning enda større enn før, og vi skal bidra, sier Muotka. 

Ordningen kommer til som en del av at sametingsrådet legger om primærnæringsstøtten. 

– Der det tidligere var en støtteordning for alle primærnæringene, kommer det nå egne ordninger for jordbruk, reindrift, fiskeri og kombinasjons- og utmarksnæringer, forteller Runar Myrnes Balto, sametingsråd med ansvar for budsjett. 

Han sier at det nå blir lettere for dem som skal søke.

– Vi vil at det skal være enkelt å både finne støtteordningene, og ikke minst få oversikt over prioriteringer og retningslinjer. Forhåpentligvis vil det bidra til enda flere søknader. Primærnæringene skal ha gode rammevilkår i Sápmi, og det er en del av vårt politiske prosjekt å sørge for det de neste årene, avslutter Myrnes Balto. 

Budsjettet for 2022 behandles i Sametingets plan- og finanskomité i uke 47 og vedtas i Sametingets plenum i uke 49. 

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), tlf. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no, og/eller sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no