Fire fiskere får tilskudd til fiskebåt

Fire fiskere får tilskudd til fiskebåt

Sametingsrådet har nylig bevilget fire tilskudd på til sammen 882 000 kroner til kjøp av fiskefartøy.

Hamna kystfiske AS har fått 300 000 kroner til kjøp av fiskefartøy og redskap. Selskapet holder til i Kvalfjord i Alta kommune og hovedeier av selskapet er Jonas Skorpen Bless.

En annen fisker fra Alta, Bjørn Kåre Preiss, har fått 122 000 kroner til kjøp av fiskefartøy. Preiss bor i Langfjordbotn og driver gård der i tillegg til å satse på fiskeryrket.

Sametingsrådet har også støttet den nyetablerte fiskeren Erik Dalheim fra Skjervøy med et tilskudd på 210 000 kroner til kjøp av fiskefartøy. 

I tillegg har sametingsrådet bevilget 250 000 kroner til Sollie Båtservice i Børselv i Porsanger til kjøp av båt med utstyr. Selskapet er eid av den nyetablerte fiskeren Even Johansen.

Den ressursen som etter alt å dømme har hatt størst betydning for bosettingsmønsteret i de sjøsamiske områdene helt fram til i dag, er fisken. Tilskudd til erverv av båt og bruk, samt etablering av infrastruktur på land for blant annet mottak av fisk, har utgjort en viktig del av Sametingets virkemiddelbruk.

Silje Karine Muotka Máret Inger A. Anti/Sametinget – Vi er glade for å kunne bidra med støtte til disse investeringene og tror at tilskuddene vil bidra til å opprettholde og øke sysselsetting i sjøsamiske samfunn, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Tilskuddene gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæringer – Marine næringer.

Til førstegangsinvestering i fartøy kan Sametinget bidra med et tilskudd på inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskudd for kjøp av brukt fartøy er 250 000 kroner, og maksimalt tilskudd til investering i nytt fartøy er 300 000 kroner. Til redskaper og utstyr ved førstegangsinvestering i fartøy kan Sametinget bidra med tilskudd inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag og maksimalt tilskudd er 50 000 kroner. Støtte til redskaper og utstyr gis kun sammen med støtte til fartøykjøp.