Førstekonsulent/rådgiver ved kommunikasjonsstaben

Sametingets kommunikasjonsstab har ledig en fast, 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Forlenget søknadsfrist: 17.11.23.

Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider gjennom politikk og forvaltning for at samene skal få sikret og utviklet sitt språk, kultur og samfunnsliv. Som medarbeider i Sametinget vil du ha rikelig med muligheter for å bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi.

Vi har en spennende mulighet for deg som ønsker å bli en del av vår kommunikasjonsstab. Vil du bli vår nye kollega? I vår stab er hver dag en unik utfordring, og du vil ha sjansen til å engasjere deg i et bredt spenn av spennende oppgaver. Som vår kommende rådgiver vil du spille en avgjørende rolle som brobygger mellom ulike avdelinger, seksjoner og politikere. Dette er din sjanse til å forme og påvirke kommunikasjonen vår på en meningsfull måte!

Kommunikasjonsstaben bistår politikere, administrasjonen og fagavdelingene med alt innen kommunikasjon, fra å skrive kronikker og pressemeldinger til å ha kontroll på sosiale media og bistå med mediehåndtering og medietrening. I kommunikasjonsavdelingen vil du få jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer som er gode på skriving, filming, fotografering og formidling.

Sametinget har mange kontorsteder som du kan velge mellom, og du kan velge blant de stedene som har ledig kontorsted. For tiden har vi ledige kontorlokaler i Karasjok, Kautokeino, Varangerbotn, Manndalen, Hattfjelldal, Evenskjer, Tromsø og Drag.

Sametingets ansatte må påregne seg noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsstaben har ansvaret for kommunikasjon og informasjonsformidling av Sametingets arbeid.

 • Bistå med å planlegge medierådgiving og mediehenvendelser.
 • Planlegge og gjennomføre pressekonferanser, håndtere mediehenvendelser og koordinering av pressearbeid.
 • Publiseringer på hjemmeside, intranett og sosiale medier.
 • Bidra til å utforme kronikker og taler for den politiske ledelsen.
 • Øvrige kommunikasjonsfaglige oppgaver.
 • Du vil jobbe nært og tett opp mot politikere.
 • Du skal bistå Sametinget med publiseringer på ulike plattformer, samt gjøre opptak, redigere og tekste materiell.

Din arbeidsdag vil bli formet ved behov og med din kunnskap. Du kan regne med at stillingens og seksjonens oppgaver vil endres med Sametingets behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Vi ser etter deg som har minimum høyere utdanning fra høyskole eller universitet på bachelornivå, primært innen kommunikasjon eller mediefag. Lang arbeidserfaring innen kommunikasjon eller mediefag kan kompensere noe for kravet om manglende høyere utdanning. Ellers viser vi til statsansattelovens § 3 - kvalifikasjonsprinsippet.
 • Du må ha god erfaring med foto, video og redigering.
 • Du må ha gode formidlingsevner i din yrkesutøvelse, og erfaring med tekstskriving.
 • Du må ha kjennskap til samiske samfunnsforhold.
 • Du må ha samisk, norsk og engelsk språkkompetanse muntlig og skriftlig.


Det er en fordel om du:

 • Har kjennskap til offentlig forvaltning.


Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt da noen perioder er travlere enn andre
 • Nøyaktig og strukturert
 • Er fleksibel og endringsvillig
 • Du er engasjert, ser løsninger og våger å ta initiativ

Ved vurdering av kompetanse legges det vekt på utdanning, yrkeserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Hos oss får du jobbe med spennende oppgaver i et mangfoldig miljø i Sametinget.

Du vil bli en del av en virksomhet under utvikling og med mye engasjement og godt arbeidsmiljø. 

Vi er stolte over å ha et langsiktig mål om at samisk er vårt hovedspråk og jobber med strategier for å nå det målet på sikt. Mange medarbeidere hos oss behøver kompetanse i både muntlig og skriftlig samisk før vi når det målet.

Sametinget følger statlige lov- og avtaleverk.

Hos oss får du

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse, det vil trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 20 % pr. år, inntil kr 30.000, og særskilt skattefradrag.
 • Gratis barnehageplass i Finnmark og Nord-Troms fra 1.august 2023.
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse

Mangfold i Sametinget

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.
Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1408 Førstekonsulent fra: ltr 46/ kr 472 900 til: ltr 53/ kr 524 700, eller 1434 Rådgiver fra ltr: 60 / kr 584 500 til ltr: 65 / kr 635 400, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For å bli ansatt som 1434 Rådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Nyansatte som ved tiltredelse har formell utdanning på høyskole eller universitetsnivå 60 studiepoeng i samisk, og forplikter seg til å jobbe tospråklig vil få en engangsbonus ved tilsettelse tilsvarende to månedslønner.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Slik søker du stilling hos oss

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke? 

Du søker på stillingen i vår rekrutteringsportal. 

Gå til Sametingets rekrutteringsportal og søk stillingen

Vi ber deg laste opp vitnemål og attester, samt søknadsbrev. Vi ber deg om å oppgi minst to referanser enten i søknadsbrev eller i CV. 

Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: Søk godkjenning av høyere utdanning (bachelor, master, ph.d) | HK-dir (hkdir.no)

Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for å begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. Innsyn i søkerliste gis på forespørsel.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Vaino Rensberg tlf. +47 78 47 41 37 eller per e-post: vaino.rensberg@samediggi.no

Om oss

Sametingets ansatte jobber kunnskapsbasert og er en ledende institusjon i Sápmi. Våre ansatte har høy kompetanse på hver sine fagfelt og er dedikerte til mandat, visjon og arbeidsoppgaver i Sametinget. Som ansatt hos oss kan du jobbe med blant annet oppfølging av politiske vedtak, kontinuerlig forbedring og forvaltning- og saksbehandlingsoppgaver.

Sametingets administrasjon ledes av en direktør, er inndelt i fagavdelinger og stab, og har ca. 150 årsverk. 

Sametinget har desentrale kontorsteder, hvor ansatte jobber på tvers av avdelinger og seksjoner. Parlamentsbygget ligger i Karasjok, og våre kontorsteder er i Varangerbotn i Nesseby, Kautokeino, Manndalen i Kåfjord, Tromsø, Evenskjer i Tjeldsund, Drag i Hamarøy, Hattfjelldal og Snåsa. 

Ansatte kan jobbe ved andre kontorsteder enn sitt eget som gjest. Dette bidrar til at ansatte kan bli bedre kjent i flere deler av Sápmi, og bygge relasjoner og arbeidsmiljø på tvers av avdelinger, seksjoner og kontorsteder.

Sametingets visjon: Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. 

Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv. 

Sametingets visjon tufter på fem grunnleggende verdier; i samisk ånd, åpenhet, samhandling, inkluderende, pålitelighet og lojalitet.

For å oppnå vår visjon jobber Sametinget strategisk opp mot følgende mål:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass