Førstekonsulent / Rådgiver

Sametinget har ledig fast stilling i Budsjett- og samordningsseksjonen med tiltredelse snarest. Seksjonen har 5 faste ansatte. Arbeidssted er en av Sametingets kontorsted der det er ledig kontorplass.

Søknadsfrist: 10. januar 2022.

Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået. Det vil si at tjenestene våre skal gi en reell og opplevd nytte, samt at de skal være tilpasset brukernes behov og med det innhold, service og kvalitet som forventes av brukerne. Videre skal vi være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre tjenester.

Seksjon for Budsjett og samordning har blant annet ansvar for å utarbeide Sametingets overordnede budsjetter, Sametingets årsmelding, statistikk og analyse, overordnet ansvar for Sametingets meldingsarbeid, overordnet ansvar for tilskuddsforvaltningen i Sametinget og controllerfunksjonen i Sametinget.

Vi søker etter en førstekonsulent/rådgiver som har kompetanse og interesse for å jobbe med å utvikle Sametingets arbeid med analyser og utredninger samt Sametingets meldingsarbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Analyser og utredninger knyttet til de sakene seksjonen jobber med.
 • Bidra i arbeidet med Sametingets årsmelding, budsjetter og meldingsarbeid.
 • FN’s bærekraftsmål i Sametingets rapporteringer
 • Rådgivning og opplæring av andre i organisasjonen
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning fortrinnsvis på masternivå, innen fagområdene statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi eller andre samfunnsfaglige disipliner. Relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende utdanningskrav. Kunnskap om samiske samfunnsforhold og erfaring med utredninger etter utredningsinstruksen vil være en fordel. Det vil også være en fordel med kunnskap om FN’s bærekraftsmål, gjerne i et urfolksperspektiv. Nyutdannede kan søke.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen ett år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

 • Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Opptatt av gjennomføring og kvalitet
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Analytisk
 • Evne til kreativ tenkning og problemløsning.

De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av kandidatene.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. januar 2022