Fullt program for sametingsråden i Hamar

Samarbeid, samisk kultur og samisk ytringsfrihet er noen av temaene som står på programmet til sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) under hans besøk til Hamar 23. og 24. mars.

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu, Sámediggi

Hamar-besøket innledes med et møte mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune torsdag 23. mars der partene skal diskutere samarbeidsavtalen gjeldende fra 2022, og gjøre opp status av samarbeidet så langt, samt videre oppfølging. Innsatsområdene i avtalen er blant annet samisk språk, regional planlegging og arealforvaltning, opplæring, kultursamarbeid, kulturminneforvaltning, næringsutvikling og reindrift.

– Det er viktig å møtes til slike dialogmøte med de vi har samarbeidsavtaler med, slik at samarbeidet og samhandlingen mellom oss styrkes. Det å prioritere samiske tiltak som direkte kommer den samiske befolkningen til gode har stor betydning og jeg ser frem til å møte fylkeskommunen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Senere samme dag møter sametingsråden Sørsamisk forum til et dialogmøte. Sørsamisk forum er opprettet for å øke kompetanse, bygge relasjoner og styrke Statsforvalterens oppdrag innenfor sørsamisk språk, kultur, næring og helse.

Torsdag kveld deltar Mikkelsen på samisk kulturaften på Hamar kulturhus, der det er åpning av vandreutstillingen «Hvorfor er du så hjulbeint?», utviklet av Samisk råd i Trøndelag sammen med illustratør Katarina Blind og Falstadsenteret. Utstillingen tematiserer hverdagsrasisme. Under den samiske kulturaftenen blir det også markering av Mjøsa og omegn sameforening sitt 15 års jubileum med påfølgende konsert med Kajsa Balto.

– Det blir en skikkelig festaften på Hamar kulturhus og jeg gleder meg veldig, sier Mikkelsen.

Fredag 24. mars deltar sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen på et seminar om hets og hverdagsrasisme, som arrangeres på Fylkeshuset i Hamar. Under seminaret vil Rita Helmi Toivosdatter Laakso, Lillan Støen, Holger Gustavsen og Suhur Lorch-Falch dele erfaringer og historier fra virkeligheten om temaet, før sametingsråden og statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet deltar i diskusjon om hva man kan gjøre for å bedre ytringskulturen.

– Hets og trakassering er et stort samfunnsproblem, som også mange i det samiske samfunnet dessverre opplever. Det er en trussel mot demokratiet og vi som samfunn må jobbe sammen for å bekjempe dette. Derfor er jeg glad for at fylkeskommunen setter søkelys på dette, sier Mikkelsen.

Se program for besøket til Hamar

For intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf: 91742161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no