Gir næringstilskudd til enkeltbedrifter

Gir næringstilskudd til enkeltbedrifter

Sametingsrådet gir næringstilskudd til bedriftene Være, EJB AS og Áilo Mátki & Tourist AS. 

Klikk for stort bildeSilje Karine Muotka Kenneth Hætta Det er mange småbedrifter og nyoppstartede virksomheter som har behov for tilskudd for å kunne utvikle bedriften videre. Sametinget satser på å gi bedrifter tilskudd til utviklingsgrep videre.

«Være» er en designbedrift i Tromsø som skal gjennomføre et utviklingsprosjekt sammen med flere andre samiske bedrifter. Prosjektet skal gi nyskapende produkter og utvikling både i bedriften Være og hos de samarbeidende bedriftene. Prosjektet støttes med 353 000 kroner.

– Vi vet at kreative næringer er et spennende felt, og at samhandling mellom flere aktører styrker bedriftene. Det er derfor slike samarbeidsprosjekter er viktige, og de gir også muligheten til å kunne samarbeide tettere i fremtiden for å sammen kunne løse enda mer komplekse oppdrag og vende seg sammen til nye markeder. Det er i slike prosjekter at bedriftene kan skape grunnlag for slikt samarbeid i fremtiden, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

EJB AS holder til i Tana og får 332 000 kroner i tilskudd til kjøp av fiskefartøy og fiskeredskap. 

– Støtte til førstegangsinvestering i fiskefartøy og redskap er en støtteordning som er unik, fordi det ikke er mange finansieringsmuligheter for å kunne anskaffe det første fartøyet, sier Muotka.

Sametinget gir rundt 30 tilskudd i året til slike førstegangsinvesteringer, og er opptatt av at dette styrker muligheten for at enda flere rekrutteres til fiskeriene i sjøsamiske områder.

– Det er gledelig hver gang vi kan gi positivt bidrag i slike saker, fremhever Muotka.

Áilo Mátki & Tourist AS er en reiselivsbedrift lokalisert i Kautokeino. Sametingsrådet gir bedriften et tilskudd på 254 000 kroner i tilskudd til kjøp av nytt utstyr, som skal øke kapasiteten i bedriften.  

– Det er spennende å se at Áilo Mátki & Tourist AS tar steget og investerer i en større lavvo. Dette vil gi muligheter for flere arrangementer lokalt og lavvoen kan benyttes til arrangementer av mange slag. Det var spennende å se byggingen av lavvoen og jeg er veldig glad for at Áilo Mátki & Tourist AS benyttet lokale leverandører av storlavvoen, sier Muotka. Lavvoen var i bruk under årets nedskalerte påskefestival i Kautokeino allerede. 

Muotka sier at alle bedriftene som sametingsrådet har gitt støtte til er i en utviklingsfase, men representerer tre forskjellige bransjer.

– Prosjektene viser spennvidden i hvilke tiltak vi kan støtte i Sametinget. Felles for disse tre prosjektene er at vi har stor tro på at de vil bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier Muotka. 

Tilskuddene gis fra tilskuddsordningen for kreative næringer.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), tlf. 984 87 576 eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no