Gir støtte til danseforestilling med diskriminering som tema

Gir støtte til danseforestilling med diskriminering som tema

Sametingsrådet har bevilget 100 000 kroner til Milla Entertainment i Oteren til produksjon av danseforestillingen Čiegus bálggis/Skjult sti.

Henrik Olsen Sámediggi Čiegus bálggis/Skjult sti er en tverrkunstnerlig scenekunstforestilling med premiere ved Riksscenen 4. februar 2022. Den dramatiske teksten tar et oppgjør med diskriminering, hets og vold som fremdeles bygger opp under skammen i dagens samfunn. Det valgte tema er dagsaktuelt sett i lys av Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjonens pågående arbeid om konsekvensene av fornorskingspolitikken. Produksjonen har fokus på samisk kunst og kultur gjennom bruk av joik og en tekst som tar for seg samisk samfunnshistorie og stiller spørsmål ved hva det er å være samisk i dag.

– Sametingsrådet anser det som viktig å støtte større kunstneriske produksjoner, slik som denne danseforestillingen. Det samiske samfunnet behøver kunstproduksjoner som er laget av samiske kunstnere. Disse forestillingene vil også kunne være berikende for andre, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Prosjektet har som mål å skape samarbeid mellom kunstnere på tvers av kunstgrener og landegrenser hvor de lærer av hverandre i prosessen. Møtet mellom kunstfeltene har stort fokus og slike møter kan åpne for nye løsninger på hvordan budskap presenteres og gi publikum flere verktøy for å leve seg inn i scenekunsten.

Produksjonen tar opp samfunnsproblemer som er tidsrelevante for det samiske folk på tvers av grensene. Det siktes mot å provosere tilskueren til å tenke over egen rolle i å reprodusere holdninger i samfunnet vi lever. Ved å reflektere over dette kan man skape endring og større spillerom.

Ambisjonen er å ta forestillingen på turné i Sápmi for å nå et publikum som kjenner dette tema på kroppen, og etter hvert også på turné til andre land hvor det er stor interesse for denne tematikken og for nordområdene.

Tilskuddet på 100.000 kroner gis fra tilskuddsordningen Kulturtiltak.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no