Gir støtte til industrisatsing på Drag

Gir støtte til industrisatsing på Drag

Sametingsrådet har innvilget 500 000 kroner i tilskudd til etablering av Pro Pack Container AS på Drag i Hamarøy kommune.

Pro Pack Container AS skal produsere fibertønner for The Quartz Corp AS (TQC) som driver med produksjon av ren kvarts på Drag. TQC kjøper i dag fibertønner fra USA, noe som både er kostbart og krevende på grunn av store avstander.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er svært fornøyd med at Sametinget gjennom å gi tilskudd kan bidra til å støtte denne industrisatsingen på Drag.

– Med etablering av Pro Pack Container AS vil TQC nå kunne kjøpe fibertønner fra en lokal produsent. Dette vil medføre en betydelig grad av verdiskaping i Hamarøy, da produksjon av fibertønner vil kunne skje lokalt i stedet for fra USA, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Pro Pack Container AS vil skape nye kompetansebaserte arbeidsplasser i Hamarøy kommune, og Muotka mener at etableringen er svært viktig for næringslivet og samfunnsutviklingen i kommunen.

– Annen finansiering er på plass, og vi er svært glade for at Sametingets tilskudd kan bidra til at prosjektet nå blir fullfinansiert, avslutter Muotka.

Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen Variert næringsliv, og er i samsvar med prioriteringene. I år prioriteres blant annet tiltak som gir en betydelig grad av nyskaping og bedriftsutvikling, og tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst og høy sysselsetting, for å skape befolkningsvekst/tilflytting.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no