Glad for at Poala-Ánde tromma blir værende hjemme i Sápmi

Anders Poulsens tromme. RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger   

Vi er glade for at for at Poala-Ánde, Anders Poulssons tromme blir værende hjemme i Sápmi. Nå kan vi fortelle og vise vår historie på egne premisser, sier en fornøyd sametingspresident Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Maja Kristine Jåma er fornøyde med denne endelige beslutningen om at Poala-Ánde, Anders Poulssons tromme vil bli værende igjen ved et av de samiske museene.

I dag kom beskjeden fra den danske kulturministeren, Ane Halsboe Jørgensen at hun har formelt gitt en utskillelse av den samiske trommen.

– Det er helt naturlig at trommen får sin varige plass på et samisk museum, som den tilhører historisk, sier Halsboe Jørgensen.

Trommen ble beslagt i Øst-Finnmark i 1692

Anders Poulssons tromme ble beslaglagt i Finnmark i 1692 og ble videresendt til København, og har siden da vært en del av den kongelige kunstkammersamlingen ved Nationalmuseet i København.  Fra 1979 har trommen vært utlånt fra Nationalmuseet i København til Sámiid Vuorká-Dávvirat og RiddoDuottarMuseat i Kárášjohka - Karasjok.

– Sametinget ønsker å takke Nationalmuseet i København, urfolkspolitikere i Danmark, den danske kulturministeren, tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og museumsledelsen i Kárášjohka som har klart å komme til en enighet som gjør at eierskapet blir overført fra Danmark tilbake til samene, sier Muotka.Maja Kristine Jåma Árvu/Sametinget

Urfolk over hele verden har vært utsatt for prosesser som har gjort at kulturarv er spesielt viktig. Både som et grunnlag for kunnskap om historien og som en del av seremonielle praksiser. I dag pågår det en rekke prosesser der nasjoner og land får tilbakeført sine kulturhistoriske gjenstander.

 – Kulturarven er en viktig del av alle folks identitet og tilhørighet. Å kjenne sin historie er en sentral del av vår forming som individ og som samfunn.  I Sápmi foregår en rekke tilbakeføringer av kulturgjenstander, og Sametinget skal fortsette med å støtte opp om dette og være tydelig på at det er samer selv som skal eie, forvalte og formidle egen kulturarv, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma.

I dag er det svært få eller ingen trommer igjen i Sápmi, og Poala-Ánde tromma er derfor spesielt viktig for det samiske folk.

– Sametinget skal nå begynne med planlegging av en markering i samarbeid med RiddoDuottarMuseat for overrekkelsen av trommen, sier Muotka.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo henvendte seg direkte til H.M. Dronning Margrethe av Danmark for å gjøre dronningen oppmerksom på denne saken.

Nå har den danske kulturministeren og det danske kulturdepartementet besluttet at Poala-Ánde tromma skal bli værende hjemme i Sápmi.