Gruppemøter, komitemøter og plenumsmøte 8. - 11. juni

Gruppemøter, komitemøter og plenumsmøte 8. - 11. juni

På grunn av Koronasituasjonen så avholdes Sametingets komité- og plenumsmøte digitalt via Teams 8. – 11.06.2020.

Mandag 8. juni og onsdag 10. juni er satt av til gruppemøter.

Komitémøtene i plan- og finanskomiteen og oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen starter tirsdag 9. juni kl. 09.00 og avsluttes innen kl. 17.00.

Plenum starter torsdag 11. juni kl. 08.00 og avsluttes inne kl. 17.30.

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

016/20 Konstituering
017/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
018/20 Sametingets reviderte budsjett 2020
019/20 Søknad om permisjon fra vervet som representant – Anne Toril E. Balto
020/20 Etablering av Sámi giellagáldu
021/20 Endringer i Sametingets møteplan 2020

Program

Mandag 8. juni

09.00 – 10.00 Testing av Teams – Representantene
10.00 – Gruppemøter
13.00 – President Aili Keskitalo inviterer gruppelederne til møte, via Teams

Tirsdag 9. juni

09.00 – 17.00
Komitemøter, via Teams

Onsdag 10. juni

før lunsj 09.00 – 12.00
09.00 – Gruppemøter

Torsdag 11. juni

før lunsj 08.30 – 12.00
08.30 – 09.00 Kulturelt innslag – Felgen orkester
saker:
Sak 16/20 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 17/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause kl. 10.00 – 10.30
Lunsj kl. 12.00 – 13.00

etter lunsj 13.00
saker:
Sak 18/20 Sametingets reviderte budsjett 2020
Sak 19/20 Søknad om permisjon – Anne Toril E. Balto
Sak 20/20 Etablering av Sámi Giellagáldu
Sak 21/20 Endringer i Sametingets møteplan 2020
pauser:
Kaffepause kl. 14.40 – 15.00
Kaffepause kl. 16.00 – 16.30