Hans Majestet Kongen til Snåsa under åpning av samisk språkuke/Gïelevåhkoe

H. M. Kong Harald besøker Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa kommune, søndag 23. oktober. Der skal Kongen delta på åpningen av samisk språkuke. 

Gïelevåhkoe/Samisk språkuke er etablert for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Næringsliv, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktører inviteres da til å synliggjøre samiske språk gjennom en hel uke. Språkuka ble første gang arrangert i 2019, etter et initiativ fra Saemiedigkie/Sametinget. Hans Majestet Kong Harald Saemiedigkie/Vaino Rensberg

Hans Majestet Kong Harald er opptatt av samiske spørsmål, og Kongen var da også til stede under åpningen av den første samiske språkuka tilbake i 2019.   

- Vi er veldig glade for at Kongen har takket ja til å være til stede under åpningen av Gïelevåhkoe i oktober. Dette er en fantastisk mulighet for oss for å synliggjøre det sørsamiske språket, i tillegg til de andre samiske språkene som aktivt brukes i Norge, sier biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne /
daglig leder Hanne-Lena Wilks i Gïelem nastedh /
Samisk språk- og kompetansesenter.

Snart i gang med planlegging

Det er Saemiedigkie/Sametinget som har invitert Kongen til å delta under markeringen på Snåsa. Det er Gielem nastedh som er vertskap under besøket. Saemiedigkie/Sametinget, Gïelem Nastedh og Statsforvalteren vil om ikke lenge starte planleggingen og utarbeide et program i forbindelse med det kommende besøket.

Samiske språk

Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er ikke mindre enn ti ulike samiske språk, men i Norge er tre i bruk: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Sørsamisk er regnet som alvorlig truet, men de siste årene har det vært jobbet aktivt med å styrke språket, inkludert sørsamisk som har sin utbredelse i Nordland, Trøndelag, Innlandet og i deler av Sverige.