Historisk begivenhet i Veneziabiennalen 2022

Historisk begivenhet i Veneziabiennalen 2022

For første gang blir kun samiske kunstnere presentert i en nasjonal paviljong på Veneziabiennalen, og for første gang blir samene anerkjent som en nasjon i en paviljong. – Jeg er veldig stolt av at OCA og samiske kuratorer og kunstnere nå blir representert på Veneziabiennalen, en av verdens viktigste kunstarenaer, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).Samisk kunst i Veneziabiennalen 2019 Åse M.P. Pulk, Sámediggi

De samiske kunstnerne Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna, fra finsk, norsk og svensk side av Sápmi, skal forvandle den nordiske paviljongen til den samiske paviljongen på den 59. kunstbiennalen i Venezia 2022.

Forvandlingen til The Sámi Pavilion er en bekreftelse på samisk rett til autonomi i eget hjemland, og dermed fremhever kunstnerne sitt forhold til sitt hjemland, Sápmi. Kunstnerne problematiserer spørsmål som mange samer og andre urfolk reiser omkring selvbestemmelse, identitet, klimaendringer, retten til land og vann og avskoging.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Stolt president

Samisk parlamentarisk råd og Office for Contemporary Art Norway (OCA) er vertskap for åpningen av The Sámi Pavilion i Veneziabiennalen 21. april. Sametingspresident og nåværende president i Samisk Parlamentarisk Råd, Silje Karine Muotka holder tale. Fra Sametinget i Norge deltar også sametingsråd Maja Kristine Jåma og plenumsleder Tom Sottinen. Sametingspresident i Finland Tuomas Aslak Juuso og sametingspresident i Sverige Håkan Jonsson deltar også ved åpningen.

– Vårt mål er å se at de største kunstinstitusjonene også stiller ut samisk kunst som en del av kunstsamlingene de presenterer for store publikum, sier sametingspresident Muotka.

Utstillingen The Sámi Pavilion er kuratert av en gruppe bestående av samisk forsker og duojár Liisa-Rávná Finbog, samisk naturvokter og duojár Beaska Niillas og direktør i OCA Katya García-Antón, assistert av Martina Petrelli, Liv Brissach og Raisa Porsanger. OCA er hovedoppdragsgiver for den nordiske paviljongen i 2022.

Dronningen åpner den samiske paviljongen

Det er Dronning Sonja som åpner utstillingen The Sámi Pavilion 21. april i Venezia. Dronningen vil også være til stede på åpningsmottakelsen for paviljongen samme kveld, som arrangeres av Samisk parlamentarisk råd og OCA.

Artistene Emil Kárlsen og Hildá Länsman & Lávre deltar med musikalske innslag under mottakelsen, og dette er et samarbeid med Riddu Riđđu-festivála.

Sterkt signal om samisk kunstmuseum

En rekke samiske kunstorganisasjoner samt samiske institusjoner deltar på denne historiske begivenheten, blant annet Samerådet, Samisk kunstnerforbund (SDS) og Samisk senter for samtidskunst (SDG), samt RiddoDuottarMuseat (RDM), som holder på å jobbe med å få opp det nye samiske kunstmuseet.

– Vi mener dette er et sterkt signal om at det er på tide at det kommer på plass et samisk kunstmuseum dedikert til å gjøre samisk kunst tilgjengelig for samene og allmennheten for øvrig, sier sametingspresidenten.

Samisk kunst også i hovedutstillingen

I tillegg til The Sámi Pavilion, så vises samisk kunst også i årets hovedutstilling på Veneziabiennalen: The Milk of Dreams, som bringer sammen mer enn 200 kunstnere fra 58 land.

De samiske kunstnerne Britta Marakatt-Labba og Aage Gaups kunst er valgt ut til hovedutstillingen. Britta Marakatt-Labba er tekstilkunstner, maler og grafiker. Aage Gaup var skulptør, billedhugger og grafiker. Han gikk bort i fjor, 78 år gammel.

Dronning Sonja vil under sitt besøk også få en omvisning i årets hovedutstilling.

Aabaakwad

Som en del av det utvidede programmet til The Sámi Pavilion arrangeres også begivenheten aabaakwad 2022 i Venezia fra 22. til 25. april. Aabaakwad er en internasjonal samling av urfolkskunstnere, kuratorer og tenkere, og kunstnerne og kuratorene av The Sámi Pavilion vil ha en fremtredende rolle her. Grunnleggeren av aabaakwad, Wanda Nanibush, er sammen med Brook Andrew internasjonale rådgivere for den samiske paviljongen.

De tre sametingspresidentene åpner aabaakwad fredag 22. april.

Den 59. kunstbiennalen i Venezia 2022 er åpen for publikum fra 23. april til 27. november.

Les mer om The Sámi Pavilion: https://oca.no/thesamipavilion
Les mer om aabaakwad: https://aabaakwad.com/homepage/
Les mer om Veneziabiennalen: https://www.labiennale.org/en

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), silje.karine.muotka@samediggi.no og/eller sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), mob. +47 472 42 366, maja.kristine.jama@samediggi.no

Venezia Åse M.P. Pulk, Sámediggi