Hjertespråket - Førstekonsulent/Rådgiver - Språktiltak - Sørsamisk

Hjertespråket - Førstekonsulent/Rådgiver - Språktiltak - Sørsamisk

Sametingets språkavdeling har en ledig fast stilling som saksbehandler. Tiltredelse snarest.

Arbeidsstedet er Sametingets kontorsted på Snåsa eller Hattfjelldal. En annen løsning kan være mulig etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er:

 • Planlegge og følge opp forslag i Hjertespråket og Språkløftet
 • Gi råd om, og fremme Sametingets satsinger på språktiltak i sørsamiskspråklige saker
 • Sette i verk og følge opp konkrete språktiltak
 • Planlegge og organisere konferanser og seminarer
 • Holde kontakt og møter med befolkningen
 • Saksbehandling, rapportering og evaluering
 • Annen faglig utvikling i Sametingets språkfaglige satsing

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.
Reisevirksomhet hører med til stillingen.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves bachelorgrad eller tilsvarende, men minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.

Den som tilsettes må kunne samisk muntlig, og norsk muntlig og skriftlig. Skriftlig kunnskap i samisk, og kunnskap i sørsamisk språk vil bli vektlagt.

For øvrig kreves kunnskap om samiske samfunnsforhold, og det er spesielt viktig å kjenne samfunnet og språksituasjonen i sørsamiske områder.

Videre vektlegges:

 • Praksis og erfaring fra arbeid med språkforvaltning og offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn. Sametinget deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CV- en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

7. februar 2021