Høring – Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov

Sametinget sender med dette Reindriftslovutvalgets utredning på offentlig høring.

Høringsbrev: 

Høringsbrev - Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov (PDF, 180 kB)

Høringsbrev av 14.10.22 - Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov (PDF, 474 kB)

Les Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov (PDF, 4 MB) 

Høringsfrist: 05.01.2023

Høringsuttalelser sendes til: samediggi@samediggi.no, merkes med «Reindriftslovhøring».

Høringsinstanser (PDF, 116 kB)

Her finner du høringssvarene til reindriftslovforslaget: