HR - medarbeider

Sametinget har en ledig fast stilling som saksbehandler i personalseksjonen. Seksjonen har 6 medarbeidere inkludert fagleder og hører under administrasjonsavdelingen. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist 7. november 2021.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Personalseksjonen har ansvar for utviklingsprosesser innen strategisk HR, hvor rekruttering, kompetanseutvikling, HMS og personal- og lønnspolitikk står sentralt. Videre driver seksjonen den løpende personalforvaltningen og forvalter tilhørende lov- og avtaleverk.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Bistå i rekrutteringsprosesser
 • Rutineoppgaver innen ansettelsesforhold og lønnsarbeid
 • Koordinere møter i ansettelsesråd og samarbeidsutvalg
 • Bidra til effektivisering og digitalisering
 • Bistå innen andre HR-relaterte oppgaver
 • Saksbehandling og andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen ønskes besatt av en person med bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant fagområde (HR og personalledelse, organisasjonspsykologi m.m.) Minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.

Kandidater som behersker samisk, vil bli foretrukket.
Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, innen ett år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Videre vektlegges:

 • Kunnskaper om samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Serviceinnstilling

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

7. november 2021