Hvorfor det er nødvendig med en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk

Sametinget har som intensjon å utvikle egne samiske læreplaner for de fagene som enda ikke har samiske parallelle likeverdige læreplaner.

Mikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi

I den overordnede delen av læreplanen, som også gjelder for den samiske skolen, står det at «den samiske skolen skal legge til rette for at elevene får en opplæring med basis i samiske verdier og samisk språk, kultur og samfunnsliv».

Sametinget har derfor etablert en faggruppe med bred faglig erfaring i samisk matematikk og etnomatematikk, som fikk i oppdrag å drøfte grunnlaget for en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk. Et viktig mål i dette arbeidet er å legge til rette for god kvalitet i matematikkundervisningen. Faggruppens tilråding er at det igangsettes et arbeid med å utvikle en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk.

Faggruppens leder, professor emeritus Anne Birgitte Fyhn vil onsdag 24. april overrekke rapporten til sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. 

– Rapporten viser til flere viktige aspekter ved en parallell likeverdig læreplan i matematikk. Vi ser at vi kan lene oss på lærerike erfaringer som urfolk blant annet i Alaska og Aotearoa New Zealand har gjort med lignende læreplaner, og som kan være nyttig for oss i det videre arbeidet. Med denne rapporten er vi et steg nærmere et fullstendig samisk læreplanverk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Faggruppa skriver at en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk kan bidra til et mer helhetlig syn på matematikk, fordi også det kulturelle aspektet ved faget er inkludert. De viser hvordan en læreplan i matematikk kan bidra til å styrke samiske elevers identitet og kulturtilhørighet. I tillegg kan læreplanen bidra til at elevene utvikler et samisk matematisk fagspråk.

– Jeg vil takke faggruppa for et godt og grundig arbeid, og jeg ser frem til å følge opp anbefalingene i rapporten, avslutter sametingsråd Mikkelsen.

Rapporten overleveres sametingsrådet 24. april kl. 14:00-15:00 på Sametingets biblioteket i Karasjok. Dette streames også på Sametingets nett-TV. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar.

Du finner rapporten her:  Hvorfor det er nødvendig med en samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk (PDF, 608 kB)