Igangsetter bedriftsutviklingsprogram for lokale matserveringssteder

Lokale matserveringssteder er enormt viktige i lokalsamfunnene. De er et naturlig samlingspunkt, en arbeidsgiver og en matkulturleverandør, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Derfor igangsetter Sametinget bedriftsutviklingsprogram Faamoe for lokale matserveringssteder.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) Kenneth Hætta Sametinget ønsker å sette fokuset på de lokale matserveringstedene i kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby.

Nå starter arbeidet med bedriftsutviklingsprogrammet Faamoe Lokalmat og påmeldingen til den.

– Vi ser at mange bedrifter i Sápmi har muligheter til å styrke merkevaren og øke økonomiforståelsen, samtidig som de styrker nettverket sitt. Det er hele konseptet med Faamoe, sier Muotka.

Målet med programmet er å øke lønnsomheten til lokale matserveringesteder og inspirere de til å bruke lokale kortreiste råvarer. Koronapandemien har ført til at vi er mer opptatt av kortreist og ureist mat, matsikkerhet og matproduksjon, og klima og miljø.

– Derfor er dette prosjektet veldig aktuelt og i tiden, sier Muotka.

Piadine med reinsdyrkjøtt, rødløk, tyttebærkremost og salat Marie Louise Somby, Árvu Hun mener at de lokale matserveringsstedene har en stor betydning for lokalsamfunnene og er en viktig bidragsyter i å skape bolyst.

– De tilfører samfunnet et samlingspunkt, de gir lokale ungdommen verdifull arbeidserfaring, de skaper arbeidsplasser og tilbyr tilreisende en del av den lokale samiske kulturen, sier Muotka.

Det er Visjona AS som driver Faamoe Lokalmat på vegne av Sametinget.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no