Informasjon fra Sametinget vedrørende Covid-19

Informasjon fra Sametinget vedrørende Covid-19

Sametinget er gjort kjent med at en ansatt i Karasjok som har vært på jobb ved Sametingets lokaler i Karasjok sist uke, er satt i karantene som et «føre-var prinsipp» i påvente av å få testet seg for COVID-19 smitte. Vedkommende har ikke symptomer på COVID-19, men har vært i nærkontakt med en som har symptomer på COVID-19, men som ikke fått påvist smitte.

Sametinget er ikke kjent med at andre ansatte eller representanter er satt i karantene.

Mer informasjon kommer når Sametinget får informasjon om utviklingen i smittestatus. 

Ellers vil Sametinget vise til Folkehelseinstituttets råd om koronavirus til befolkningen: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/