Informasjon om koronavirus på samiske språk

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Sametinget jobber for å få oversatt viktig, befolkningsrettet informasjon om korona til de samiske språkene.

Vi står i en krevende fase i arbeidet mot korona. Det viktigste vi i denne fasen kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å stoppe spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Her finnes informasjon om korona på samiske språk:

Folkehelseinstituttets generelle informasjon om koronavirus

Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Myndighetene ber også alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.helsenorge.no. Sidene eksisterer på norsk og engelsk. Oversetting til samisk av deler av informasjonen er igangsatt. Så langt foreligger teksten "Barn og gravide" (råd til foreldre) på nord- og sørsamisk.