Informasjon til besøkende på Sametinget

Informasjon til besøkende på Sametinget

Sametinget i Karasjok er fra mandag 27. april igjen åpen for publikum, med visse begrensninger av hensyn til koronasituasjonen. Ordinære omvisninger arrangeres foreløpig ikke.

Sametinget har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta smittevernhensyn på en god måte.

Åpningstidene vil være som normalt fra 0800 – 1530. Sametinget tar ikke imot store besøksgrupper og vi tilbyr ikke ordinære omvisninger på nåværende tidspunkt. Beslutningen om å avlyse alle omvisninger er i tråd med anmodninger fra nasjonale myndigheter om å unngå store folkeansamlinger i hvert fall frem til 15. juni 2020.

Besøkende til Sametinget bes om å holde minimum 2 meters avstand, unngå at flere enn 5 personer samles i et område samtidig og om å følge generelle hygieneråd. Informasjonsplakater og desinfeksjonsmidler er tilgjengelig for besøkende i resepsjonsområdet. All besøksregistrering skjer via resepsjonen. Det er tydelig merket hvor publikum bes stå for henvendelser til resepsjonen. Hold avstand dersom det er flere som står i kø.

Biblioteksområdet er stengt for publikum, men man kan bestille materiale fra Sametingets egen samling via telefon, e-post og ved oppmøte i dialog med bibliotekets ansatte. Vi tar også imot innleveringer av materiale.

Generelle henvendelser til Sametinget kan også gjøres via vårt sentralbord 78 47 40 00 eller e-post: samediggi@samediggi.no

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller føler deg syk, ber vi deg vennligst om å besøke oss ved en senere anledning.